Vytlačiť

 Názov: Monitoring vozidiel
Autor: lc
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 10/2010, str. 14
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku monitorovania vozidlového parku. Autor poukazuje na možnosti, ktoré prináša monitorovanie vozidiel. V prvej časti sú uvedené výhody, ktoré poskytuje monitorovanie vozidiel, ostatná časť príspevku popisuje vplyv na ekonomiku podniku.
Kľúčové slová: monitorovanie, vozidlo, vplyv, ekonomika
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2010