Názov: Budúcnosť európskej dopravy je na internete
Autor: Zdenka Adamčíková
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 11/2010, str. 10 - 11
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku nákupu a rezervácie tovaru a služieb prostredníctvom internetu. V prvej časti príspevku sa autorka zaoberá problematikou vybavenia vozidiel internetom a s tým súvisiacimi investíciami. V ďalšej časti sa autorka venuje ďalšiemu využitiu internetu pri predaji služieb, v ostatnej časti sa taktiež venuje využívaniu internetu v mestskej hromadnej doprave.
Kľúčové slová: internet, systém, využívanie, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2011