Vytlačiť

 Názov: Viac než tri štvrtiny firiem nekontroluje USB kľúče
Autor: TS/lc
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 11/2010, str. 12
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku možného úniku informácii z firiem a taktiež riziko zavedenie vírusu do informačného systému spoločnosti. V príspevku je prezentovaný prieskum rizík, súvisiaci s nekontrolovaným používaním USB kľúčov. V prvej časti sú vymenované riziká, ostatná časť sa taktiež venuje znižovaniu výkonnosti zamestnancov.
Kľúčové slová: internet, informatika, vybavenie, kľúč
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2011