Názov: Jednotka IT architektúra podporuje logistické procesy zákazníkov
Autor: lc
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 11/2010, str. 13
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá on-line monitorovaním zásielky. V príspevku autor poukazuje na zvýšenie efektívnosti logistických procesov v súvislosti s informačnými technológiami. V príspevku sa autor venuje on-line dostupnosti dokladov, inteligentnému prepojeniu internetu s fyzickým tokom tovaru a prehľadu jednotlivých aplikácií v rámci eLogistics.
Kľúčové slová: internet, aplikácia, informatika, technológia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2011