Názov: Ako šetriť peniaze
Autor: lc
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 11/2010, str. 14 - 15
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá implementáciou komplexného informačného systému zameraného na dopravu. Popisuje konkrétne riešenie od uvedenia východiskovej situácie, cez zadanie až po riešenie a realizáciu. V ostatnej časti je uvedený stav po skončení implementácie. Súčasťou príspevku je taktiež schéma replikácie číselníkov.
Kľúčové slová: informačný, systém, aplikácia, riešenie, štúdia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2011