Názov: EDI – Kruh zpráv se uzavírá
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2010, str. 12-13
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje dynamike rozvoja EDI komunikácie v ostatných rokoch v ČR. V elektronickom styku stále dominujú obchodné správy, avšak škála využívaných správ sa rozšírila, Stimulom pre zavádzanie nových správ sú neustále sa rozvíjajúce logistické procesy ako aj účinnejšia spolupráca veľkých spoločností na úrovni B2B na skvalitnení pohybu informácií a zefektívnení dodávok.
Kľúčové slová: EDI, komunikácia, správa, informácia
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2011