Vytlačiť

 Názov: Informační systém: Nasazení nového ERP systému přineslo přehled o všech firemních procesech
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2010, str. 20-21
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá praktickými prínosmi zo zavedenia nového ERP systému v spoločnosti IBG International Battery Group. Potreba výmeny informačného systému bola spôsobená hlavne vývojom a expanziou spoločnosti, kde zastaraný IS brzdil efektívnu komunikáciu medzi pobočkami spoločnosti. Autor zdôrazňuje význam analýzy firemných procesov pri zavádzaní ERP systému, keďže v tejto oblasti je na trhu poskytované veľké množstvo produktov.
Kľúčové slová: ERP systém, IT, komunikácia, proces
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2011