Názov: IT: Spolehlivost, rychlost a přesnost
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2010, str. P8
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok sa venuje vývoju v oblasti IT v ČR v období rokov 2000 až 2010. Vývoj informačných a komunikačných technológií používaných v logistike prešiel za desať rokov mimoriadnymi zmenami. V logistike je považovaný za najvýznamnejší faktor, ktorý zefektívnil logistické procesy. Článok obsahuje najvýznamnejšie míľniky poslednej dekády v oblasti IT v logistike v ČR.
Kľúčové slová: IT, spoľahlivosť, identifikácia, logistika,
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2011