Názov: EDI jako konkurenční výhoda
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2010, str. 24-26
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok prezentuje výsledky prieskumu spoločnosti CCV, ktorý sa týkal používania EDI. Prieskumom sa zistilo, že väčšina firiem používala EDI hlavne pri zasielaní objednávok a pri fakturácii. V logistike je možné pozorovať rozšírenie EDI na ďalších zákazníkov logistických operátorov ako aj komplexnejšie pokrytie logistických procesov.
Kľúčové slová: EDI, komunikácia, logistika, proces
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2011