Názov: E-Dovoz: Ostrý start!
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2010, str. 14-15
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o spustení prevádzky systému e-Dovoz v rámci colného konania v ČR. Systém e-Dovoz zavádza pre všetky režimy dovozu komunikačné rozhranie v NCTS a systéme e-Vývoz a zjednocuje postupy na colných úradoch. Autor zdôrazňuje potrebu obstarania nového softvéru pre podporu elektronizácie v časovom predstihu ako aj na význam školení obslužného personálu.
Kľúčové slová: e-Dovoz, systém, elektronizácia, softvér, colné konanie
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2011