Názov: Implementace IT řešení: Nová aplikace přinesla především transparentní komunikaci v objednávkách i zásilkách
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2010, str. 24-25
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autorka v článku prezentuje praktické skúsenosti organizácie zaoberajúcej sa logistikou náterových hmôt s implementáciou logistického systému. Kritériom výberu systému bolo hlavne zjednodušenie objednávania prepráv ako aj podpora prísunu informácií o zásielkach zodpovedným pracovníkom zákazníckeho servisu. Prínosom aplikácie systému je transparentná komunikácia o stave objednávok a zásielok.
Kľúčové slová: IT, logistika, sledovanie, komunikácia
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2011