Vytlačiť

 Názov: Systémová integrace
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2010, str. 34-35
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje porovnávaciu analýzu dodávateľov hardvérových a softvérových produktov v oblasti logistických systémov v ČR v roku 2009. Porovnanie je uskutočnené na základe obratu dodávateľov v roku 2009. Uvádza aj ponuku modulov pre logistiku vrátane hardvéru a softvéru od konkrétnych dodávateľov. Príspevok obsahuje aj porovnanie ponuky ďalších služieb.
Kľúčové slová: logistika, modul, hardvér, softvér,
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2011