Vytlačiť

 Názov: Kdy implementovat WMS
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2010, str. 36-37
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok rieši problematiku zavedenia systému riadeného skladu (WMS). Aplikácia WMS je najvhodnejšia pre organizácie s vysokou mierou manipulácie zásob tovarov alebo súčiastok. Autor konštatuje, že vo väčšine prípadov kedy táto podmienka platí, má zavedenie WMS význam. Súčasťou článku je aj identifikovanie vhodného okamihu zavedenia WMS. Autor uvádza, že zavedenie WMS môže v horizonte niekoľkých mesiacov znížiť množstvo viazaného kapitálu v zásobách až o 30 %.
Kľúčové slová: WMS, skladovanie, systém, implementácia 
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2011