Názov: Obchod na displeji
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2011, str. 18-19
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je zameraný na automatickú identifikáciu tovarov a zásielok pomocou čiarových kódov. Konkrétne sa venuje mobilným terminálom pre obchodných zástupcov a pracovníkov v teréne. Pracovníkom expresných zásielkových služieb pomáhajú zvýšiť rýchlosť odbavenia a eliminujú riziko zámeny zásielok. Prídavnými zariadeniami mobilného terminálu môže byť aj modul pre platbu kartou a termotlačiareň.
Kľúčové slová: čiarový kód, mobilný terminál, zásielka, expresné služby
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2011