Vytlačiť

 Názov: Bude hlasové overovanie bezpečné?
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 4/2011; str. 61
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku hlasovej komunikácie. V úvode príspevku je analyzované využívanie hlasovej komunikácie v súčasnosti a taktiež možnosti jej využitia. Príspevok sa zaoberá aj bezpečnosťou hlasovej komunikácie. V ostatnej časti príspevku je analyzovaná možnosť využitia hlasovej komunikácie v bankovníctve a vo vozidlách.
Kľúčové slová: hlasová, komunikácie, bezpečnosť
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2011