Vytlačiť

 Názov: Flotila vozíků pod dohledem počítačů
Autor: Roman Peterka
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2011, str. 40-41
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa venuje fleet managementu manipulačnej techniky, ten porovnáva s fleet managementom vozidiel cestnej nákladnej dopravy. Článok charakterizuje výhody dohľadu nad manipulačnou technikou.  Autor tiež charakterizuje hardvérové a softvérové riešenia takéhoto dohľadu.
Kľúčové slová: manipulačná technika, počítač, dohľad, sledovanie, fleet management
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2011