Vytlačiť

 Názov: Vozidlá pod dohľadom
Autor: Martin Guzi
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 3/2011, str. 32 - 33
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje systém monitorovania vozidiel cestnej dopravy. V prvej časti popisuje vplyv na spotrebu času a papiera vo firme ako aj na efektívnosť fungovania firmy. V ďalšej časti popisuje dopad na spotrebu paliva.
Kľúčové slová: monitorovanie, zariadenia, cestná, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011