Vytlačiť

 Názov: Integrační řešení: Lídr pekárenského trhu přešel na vyšší úroveň řízení dodavatelských řetězců
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2011, str. 36-37
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje využitiu integračnej platformy pre automatizované riadenie dodávateľských reťazcov v praktických podmienkach skupiny pekárenských spoločností United Bakeries. Integračná platforma IBM Sterling B2B Integrator od spoločnosti IBM predstavuje flexibilné riešenie pre zabezpečenie B2B a EAI integrácie. Článok charakterizuje aj prínosy integrácie.
Kľúčové slová: IT, integrácia, EDI, komunikácia, dodávateľský reťazec
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011