Vytlačiť

 Názov: ERP systém: Firma ví o každé konzervě ať již je na lodi na Filipínách anebo na cestě do skladu
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2011, str. 38-39
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autorka sa v článku venuje aplikácii ERP (Enterprise Resource Planning – Plánovanie podnikových zdrojov) a aplikácii riadeného skladu v praktických podmienkach spoločnosti GASTON, ktorá distribuuje konzervované potraviny pod značkou Giana. Riadený sklad pomáha zaistiť správne dodávky včas na správne miesta, požadovaných parametrov a očakávaných efektov. Sekundárnym prínosom je aj optimalizácia ľudských zdrojov a ich preskupenie za účelom ďalšieho rastu spoločnosti.
Kľúčové slová: logistika, ERP, riadený sklad
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011