Vytlačiť
 Názov: Seminář RFID v automotive
Autor:
Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2012, str. 22
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o odbornom seminári RFID Automotive, ktorý bol organizovaný medzinárodným laboratóriom ILAB – RFID pri VŠB – TU Ostrava. Ide o nezávislé výskumné pracovisko v oblasti RFID v Českej republike. Článok obsahuje novinky v oblasti aplikácie RFID v automobilovom priemysle.
Kľúčové slová: seminár, automatická identifikácia, RFID
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2012