Vytlačiť
 Názov: Monitoring: systém využívající technologii GPS přinesl optimalizaci nákladů ve výrobní logistice
Autor:
Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2012, str. 32-33
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autorka sa v článku zaoberá monitoringom pohybu a činnosti manipulačnej techniky pomocou technológie GPS v podmienkach spoločnosti Ideal Automotive Bor. Prínosom monitoringu je aj monitorovanie nepovolených výkonov, nárazov techniky ako aj jej preťažovania. To vedie k znižovaniu počtu škodových udalostí na tovare a technike ako aj k znižovaniu nákladov súvisiacich s prevádzkou manipulačnej techniky.
Kľúčové slová: monitoring, GPS, manipulačná technika, optimalizácia nákladov
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2012