Vytlačiť
 Názov: ORION eKatalog zjednoduší zalistování zboží
Autor:
Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2012, str. 37
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o novom produkte spoločnosti CCV Informační systémy, ide o nové riešenie pre uľahčenie spolupráce v rámci dodávateľsko-odberateľského reťazca. Produktový ORION eKatalóg umožňuje obchodným partnerom jednotný spôsob zdieľania kmeňových údajov využiteľných pri automatickej komunikácii medzi podnikovými informačnými systémami. Príspevok charakterizuje postup práce s aplikáciou.
Kľúčové slová: katalóg, údaje, spolupráca, dodávateľsko-odberateľský reťazec
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2012