Vytlačiť

 Názov: Optimalizácia zásob
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 01-02/2012; str.  32 – 33
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok poukazuje na skúsenosti z praxe, ktoré priniesla nová verzia informačného systému. Po inštalovaní došlo k zníženiu zásob tovaru a vyšší komfort pre zákazníka. V príspevku sú uvedené konkrétne zmeny. 
Kľúčové slová: technológia, systém, sklad, využitie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012