Vytlačiť

 Názov: Nová OBU Sitraffic
Autor: Roman Kment
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 3/2012, str. 78
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok je venovaný modernizovaným palubným jednotkám, ktoré majú displej a sú menšie ako pôvodné. V praxi nepríde k výmene pôvodných za modernejšie, ale podľa autora článku, skôr o paralelné používanie. Pri jej preberaní sa odporúča skontrolovať správnosť údajov i indikovaného nastavenia.
Kľúčové slová: palubná jednotka, OBU, OBU Sitraffic
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013