Vytlačiť

 Názov: Optimalizace zásob: Nová verze informačního systému
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2012, str. 20-21
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa v článku venuje optimalizácii zásob v praktických podmienkach spoločnosti ELIT, ide o jedného z najvýznamnejších dodávateľov autosúčiastok. Článok charakterizuje prínosy v oblasti zníženia zásob, rastu rýchlosti a spoľahlivosti, zvýšeného komfortu pre zákazníkov.
Kľúčové slová: zásoby, optimalizácia, informačný systém
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013