Vytlačiť

 Názov: Bez RFID to asi nepůjde
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2012, str. 18-20
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa venuje možnostiam využitia RFID technológie automatickej identifikácie v logistike a dodávateľských reťazcoch, aplikácia je ovplyvnená konkrétnymi prevádzkovými podmienkami, finančne najnáročnejšia je investícia do RFID tagov a smartlabelov. V blízkej budúcnosti sa očakáva prudký rozvoj RFID a vývoj nových aplikácií aj v logistike.
Kľúčové slová: RFID, automatická identifikácia, logistika, náklady, úspora
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013