Vytlačiť

 Názov: Není ERP jako ERP
Autor: Jan Brychta
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2012, str. 14-15
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa týka ERP systémov, ich definovaniu, definovaniu požiadaviek na ERP systém – aké požiadavky má spĺňať, resp. aký informačný systém je možné považovať za ERP systém. Mal by pokrývať hlavne výrobu, distribúciu, logistiku, predaj fakturáciu a správu majetku. Kľúčovou otázkou pri výbere ERP systému je jeho implementácia. Autor uvádza, že pri obstaraní ERP systému by pred obstarávacou cenou mala mať prednosť jednoduchosť a hlavne rýchlosť zmien nastavenia obstarávaného systému.
Kľúčové slová: ERP systém, WMS, obstaranie, implementácia
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013