Vytlačiť

 Názov: Hlasové vychystávání: Efektivnější a bezpečnější skaldování a odstranění zdlouhavé přípravy papírové dokumentace
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2012, str. 32-33
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je orientovaný na logistickú prax, týka sa aplikácie technológie hlasového vychystávania v podmienkach spoločnosti Siemens Frenštát. Cieľom bolo nielen zefektívnenie vychystávania materiálu, ale aj odstránenie manuálnej činnosti s papierovou dokumentáciou. Riešenie pokrýva zaskladnenia z príjmu do skladu polotovarov a proces vychystávania do výroby. Projekt bol realizovaný od júla do septembra 2011. Článok uvádza aj prínosy riešenia pre organizáciu.
Kľúčové slová: hlasové vychystávanie, hlasový terminál, zefektívnenie, dokumentácia
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013