Vytlačiť

 Názov: Řešení identifikace zboží
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2012, str. 45
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje porovnávaciu analýzu dodávateľov hardvérových a softvérových produktov v oblasti automatickej identifikácie v ČR v roku 2011. Porovnanie je realizované na základe obratu dodávateľov v roku 2011. Uvádza aj ponuku sortimentu produktov jednotlivých dodávateľov a hlavných zákazníkov konkrétnych dodávateľov.
Kľúčové slová: automatická identifikácia, hardvér, softvér, zákazník
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013