Vytlačiť

 Názov: Systémové integrace
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2012, str. 46-47
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje porovnávaciu analýzu dodávateľov hardvérových a softvérových produktov v oblasti logistických systémov v ČR v roku 2011. Porovnanie je uskutočnené na základe obratu dodávateľov v roku 2011. Uvádza aj ponuku modulov pre logistiku vrátane hardvéru a softvéru od konkrétnych dodávateľov. Príspevok obsahuje aj porovnanie ponuky ďalších služieb.
Kľúčové slová: logistika, modul, hardvér, softvér
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013