Vytlačiť

 Názov: Kardex Remstar představuje nový SW Power Pick Global
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2012, str. 30
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o novej verzii softvéru Kardex Power Pick Global, ktorý bol predvedený na Medzinárodnom strojárenskom veľtrhu v Brne. Ide o verziu, ktorá pracuje na platforme Microsoft.net a oproti predchádzajúcej verzii má viac ako 45 nových funkcionalít. Systém má modulárnu štruktúru, čo umožňuje bezproblémové zmeny systému do budúcnosti podľa požiadaviek zákazníka.
Kľúčové slová: softvér, novinka, funkcie, modulárna štruktúra
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013