Vytlačiť

 Názov: Sofistikované sledování zásilek
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2012, str. 14
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje IT pre sledovanie polohu a stavu zásielky. Navigačný systém v kombinácii s výhodami RFID automatickej identifikácie umožňuje rozšíriť identifikačný a lokalizačný systém na celý dodávateľský reťazec, čím dochádza k zrýchleniu a sprehľadneniu logistických procesov s externým presahom.
Kľúčové slová: navigačný systém, navigácia, sledovanie, RFID, zásielka
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013