Vytlačiť

 Názov: IT: Ve jménu mobilních technologií
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2012, str. P5
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje aplikácii FMS (Fleet Management System) v doprave a logistike. Sofistikované telematické riešenia umožňujú detailnú analýzu prevádzky vozidla vo vzťahu ku konkrétnemu vodičovi a konkrétnym podmienkam plánovanej a sledovanej prepravy. Článok obsahuje aj praktické skúsenosti spoločností C.S. CARGO a ESA. Trendom do budúcnosti je využívanie mobilných technológií.
Kľúčové slová: FMS, plánovanie trasy, sledovanie vozidla, dispečer, vodič
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013