Vytlačiť

 Názov: MOTOROLA a U&SLUNO: hlasové technologie
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2012, str. P14
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje využitiu hlasovej technológie v logistických a distribučných skladoch, prínosom je hlavne zvýšenie produktivity skladu, zníženie chybovosti, ale tiež zvýšenie bezpečnosti pri manipulácii, ako aj bezpečnosti celého skladu.
Kľúčové slová: hlasová technológia, skladovanie, logistika
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013