Názov: Kurýři zrychlují aktivaci účtů: Banka chtěla jednoduché řešení
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2013, str. 24-25
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je zameraný na logistickú prax. Informuje o aplikácii pre smartphony, ktoré používajú kuriéri pri uzatváraní zmlúv s klientmi v teréne, ak sa zákazníci Equa bank rozhodnú využiť služby kuriéra pri poskytovaní produktov uvedenej banky. Až 45 % klientov využíva služby kuriéra. Napríklad otvorenie a aktivácia účtu je možná pri tejto aplikácii do 15-20 minút, pričom klasická aktivácia trvá 2 dni.
Kľúčové slová:
logistika, kuriér, smartphone, aplikácia, účet
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013