Vytlačiť

 Názov: Hlasová technologie: Vyšší produktivita a přesnost
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2013, str. 26-27
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa týka logistickej praxe. Autorka sa venuje zavedeniu hlasovej technológie v skladovaní. Technológia značky Vocollect priniesla írskej potravinárskej spoločnosti Glanbia zlepšenie procesov v skladovaní, produktivita v skladovaní potravín sa zvýšila o 60 %, u mliečneho sortimentu dokonca o 95 %, presnosť operácií v skladovaní vzrástla o 75 %. Medzi prínosy patrí aj zrýchlenie spracovania objednávok a jednoduchšie zvládanie sezónnych špičiek.
Kľúčové slová: hlasová technológia, produktivita, presnosť
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013