Vytlačiť

 Názov: Cognex představil Xpand
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2013, str. 36
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Spoločnosť Cognex Corporation oznámila dostupnosť inovatívnej technológie k rozšíreniu zorného poľa pre svoje obrazové snímače čiarového kódu DataMan 300 s označením Xpand. Technológia umožňuje riešiť distribučné, balíkové a poštové aplikácie s menším počtom snímačov. Dochádza tiež k zvýšeniu rýchlosti čítania.
Kľúčové slová: identifikácia, snímač, zorné pole
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013