Vytlačiť

 Názov: Procesy bezpapírové komunikace se v praxi urychlili
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2013, str. 10-11
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je zameraný na elektronické dokumenty, ich archiváciu a podpisovanie. Venuje sa tiež overovaniu dokumentov a ich platnosti, ako aj autenticite a integrite. Článok charakterizuje aj tri skupiny noriem pre elektronický podpis.
Kľúčové slová: elektronický dokument, elektronický podpis, archivácia, platnosť
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013