Vytlačiť
 Názov: Kontrola nad objednaným zbožím: Ostře sledované zásilky
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2013, str. 22-23
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je zameraný na sledovanie zásielok prostredníctvom track&trace technológie. Každá zásielka musí mať priradené jednoznačné číslo, pod ktorým je sledovaný jej pohyb. Čiarové kódy na zásielkach sú v systéme track&trace snímané pri ich podaní, v zberných prepravných uzloch a dodacích pobočkách, resp. poštách. Cez internetové portály dopravcov alebo kuriérskych spoločností môže zákazník sledovať pohyb a stav jeho zásielky.
Kľúčové slová: zásielka, informačný systém, sledovanie, portál, údaje, čiarový kód
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013