Vytlačiť
 Názov: Řešení identifikace zboží
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů 2013, str. 50
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Ide o zoznam dodávateľov techniky pre automatickú identifikáciu tovarov na trh v ČR v roku 2011 podľa počtu zamestnancov. Produkty sú členené do 10 skupín podľa druhu technológie, technického riešenia čítacích zariadení a softvérovej podpory. Rebríček informuje aj o obratoch dodávateľov z predaja v rokoch 2010 a 2011, dodávaných značkách softvérových a hardvérových riešení a hlavných obchodných partneroch dodávateľov.
Kľúčové slová: automatická identifikácia, tovar, softvér, RFID, čiarový kód
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013