Vytlačiť
 Názov: Dopravní informační systémy
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů 2013, str. 54
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje porovnávaciu analýzu dodávateľov dopravných informačných systémov v ČR v roku 2011. Porovnanie je uskutočnené na základe počtu zamestnancov. Porovnanie obsahuje charakteristiky systémov jednotlivých dodávateľov z hľadiska monitoringu vozidiel a plánovania trás (9 kategórií) ako aj účelu požitia aplikácie (4 kategórie). Príspevok informuje aj o obchodných značkách dodávaných produktov a najvýznamnejších obchodných partneroch jednotlivých dodávateľov.
Kľúčové slová: dopravný informačný systém, softvér, monitoring vozidiel, plánovanie trás
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013