Vytlačiť

 Názov: EDI: Od retailu po stavebníctvo
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 11-12/2013; str. 20 – 21
Vydavateľ: Christian Beraud – Letz, ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: V dnešnej dobe i maloobchodné reťazce moderného typu sú bežne zamerané na elektronickú výmenu základných transakčných dokumentov so všetkými dodávateľmi. EDI je vhodné hlavne v oblastiach, kde dochádza k rýchlemu obehu tovaru a teda aj dokladov, alebo v oblastiach, kde existuje veľké množstvo dokladov voči relatívne malej skupinke obchodných partnerov. Článok zdôrazňuje výhody kombinácie EDI a SSCC kódov, ktoré urýchlia skladové operácie. Ich kombinácia prináša približne 30 %-né zrýchlenie pri príjme aj naskladnení.
Kľúčové slová: elektronická výmena dát, EDI komunikácia, SSCC kódy, skladové operácie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014