Vytlačiť

 Názov: Technická kontrola riadenia a geometrie kolies
Autor: Ing. Marián Rybiansky
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 9/2009, str. 33
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku kontroly riadenia a geometrie kolies. V prvej časti autor analyzuje stav mechanizmu riadenia, v ďalšej časti popisuje prenos riadiacej sily na kolesá. V ostatnej časti príspevku sa autor venuje kontrole geometrie kolies riadiacej nápravy.
Kľúčové slová: vozidlo, technický, stav, riadenie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2009