Vytlačiť

 Názov: Možnosti využitia centra excelentnosti pre rozšírenie spolupráce s praxou
Autor: Jozef Gnap
Zdroj: Zborník príspevkov a posterov z 5. medzinárodnej konferencie CMDTUR 2009; str. I-49 – I-56
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-554-0132-4
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku predstavuje Centrum excelentnosti pre systémy a služby inteligentnej dopravy budované na Žilinskej univerzite v Žiline. V prvej časti podrobne analyzuje laboratórium nákladnej dopravy, pri ktorom popisuje možnosti jeho využitia. V ostatnej časti sa venuje možnostiam rozšírenia spolupráce s praxou.
Kľúčové slová: vzdelávanie, spolupráca, prax, škola
Spracoval: Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2010