Vytlačiť

 Názov: Národné observatórium pre cestnú bezpečnosť
Autor: Štefan Machciník
Zdroj: Zborník príspevkov a posterov z 5. medzinárodnej konferencie CMDTUR 2009; str. I-123 – I-128
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-554-0132-4
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje Národné observatórium pre cestnú bezpečnosť. V prvej časti je spracovaná analýza prieskumu požiadaviek medzi potenciálnymi užívateľmi systému, druhá časť príspevku predstavuje obsah portálu národného observatória pre cestnú bezpečnosť a najbližšie plánované aktivity.
Kľúčové slová: cestná, doprava, bezpečnosť
Spracoval: Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2010