Vytlačiť

 Názov: Nemecké ekologické zóny v roku 2010.
Autor: Ing. Martin Kmeť
Zdroj: Magazín Transport, 3/2010; str. 25
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku nízkoemisných zón v Nemecku a spôsob preukázania emisnej triedy vozidla. V prvej časti sú uvedené mestá v Nemecku, v ktorých je obmedzená jazda iba na vozidlá spĺňajúce emisné kritéria. Druhá časť príspevku uvádza postup získania nízkoemisnej plakety.
Kľúčové slová: cestná, doprava, emisia, zóna
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2010