Vytlačiť

 Názov: Logistika potrebuje flexibilné manažérske riešenia.
Autor: as
Zdroj: Magazín Transport, 3/2010; str. 62
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku kvality údajov a dát z hľadiska použiteľnosti pre rozhodovanie. V prvej časti popisuje modularitu a otvorenosť. V ďalšej časti autor popisuje sledovanie výrobného procesu prostredníctvom dát a komunikačný prostriedok systému.
Kľúčové slová: informácia, dáta, údaje, komunikácia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2010