Vytlačiť

 Názov: Kontrola nastavenia svetlometov.
Autor: Marián Rybianský
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 4/2010, str. 33
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku kontroly nastavenia svetlometov, pri chybe ktorých sa spôsobilosť vozidla na premávku môže obmedziť na 30 dní. Autor príspevku v prvej časti popisuje požiadavky na svetlomety, v ostatnej časti príspevku poukazuje na možnosť nastaviť svetlomety aj na STK.  
Kľúčové slová: cestná, doprava, svetlomety, nastavenie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2010