Vytlačiť

 Názov: Kontrolný záznam bezpečnosti vozidla
Autor: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 5/2010, str. 31 - 32
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje postup, ktorým sa vodič môže zbaviť zodpovednosti za ilegálnych migrantov, ktorí sa môžu počas prepravy dostať do vozidla. V prvej časti autor predstavuje riziká v súvislosti s touto problematikou. V ďalšej časti poukazuje na nutnosť bezpečnostných opatrení vrátane kontrolného záznamu, ktorý musí počas prepravy vypĺňať vodič. Ostatná časť príspevku popisuje kontrolu.
Kľúčové slová: cestná, doprava, vozidlo, bezpečnosť
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2010