Vytlačiť
Názov: Logistické služby a projekty
Zdroj: Komerčná príloha mesačníka Logiska č.6 č.24/2003 str.XVIII
Jazyk: Český
Anotácia: Článok opisuje postupné formovanie dopravnej firmy ČSAD Hodonín na významnú, stredne veľkú, dopravno-špedičnú a logistickú firmu.
Kľúčové slová: Logistické služby, skladovanie, distribúcia
Spracoval: Peter Rolko, A-trans s.r.o.
Zaradené: október 2003